HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Töölö Urban Oy Töölönkatu 51 00250 HELSINKI Y-tunnus: 1492185-5

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Töölö Urban Oy:n ja sen alaisuuteen kuuluvien yhtiöiden asiakasrekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoitus on Töölö Urban Oy:n ja sen alaisuuteen kuuluvien kaupunkikulttuurin alalla toimivien yhtiöiden asiakasrekisterin ylläpitäminen. Rekisterin käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän markkinoinnin ja rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneiden markkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Matkapuhelinnumero
  • Töölö Urban Oy:n ja sen alaisten yhtiöiden osakkeiden omistajuus
  • Yritys
  • Yrityksen osoitetiedot

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan antama lupa lähettää markkinointiviestintää.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Töölö Urban Oy:n ja sen alaisuuteen kuuluvien kaupunkikulttuurin alalla toimivien yhtiöiden asiakastietojärjestelmästä sekä B2B-puolella myös ostetuista rekistereistä sekä yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä. B2C puolella tiedot saadaan asiakkaalta itseltään hänen rekisteröityessä asiakkaaksi taikka jäseneksi.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja

tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä sujausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterin tietovarastot sekä palvelimet sijaitsevat Suomessa ja noudattavat aina kohdemaan lainsäädäntöä.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

11. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

12. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.